AK Media Dystrybucja

11-500 Giżycko
ul. Jagiełły 1

Adres korespondencyjny

ul. Pereca 13/19, 00-958 Warszawa 66
Skrytka pocztowa 159

Kontakt:

tel. +48 666-100-103
roznoszenieulotek@roznoszenieulotek.pl

Representatives

 • Łódź

  42 288-40-44

 • Bydgoszcz

  52 552-94-54

 • Warszawa

  22 203-51-31

 • Giżycko

  87 737-10-66

 • Gdańsk

  58 727-97-69

 • Szczecin

  91 886-54-44

 • Kraków

  12 378-32-72

 • Poznań

  61 624-71-00

 • Lublin

  81 463-44-94

 • Wrocław

  71 715-69-67

 • Zielona Góra

  68 411-42-32

 • Rzeszów

  17 717-32-62

 • Katowice

  32 750-50-32

 • Toruń

  56 681-25-35

 • Białystok

  85 734-19-00